Özgün Araştırma

Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi

  • Nilüfer Deneri Taylan
  • Nilgün Selçuk Duru
  • Murat Elevli
  • Emel Ataoğlu
  • Macit Koldaş

Med Bull Haseki 2006;44(2):0-0