Özgün Araştırma

Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler

  • Yavuz Selim Yıldırım
  • Fadlullah Aksoy
  • Bayram Veyseller
  • Sedat Altın

Med Bull Haseki 2009;47(2):11-16