Özgün Araştırma

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi

  • Berrin Berçik İnal
  • Cihan Coşkun
  • Hasan Taçyıldız
  • Özlem Uysal Sönmez
  • Ahmet Yücel
  • Macit Koldaş
  • Güvenç Güvenen

Med Bull Haseki 2008;46(2):63-65