Özgün Araştırma

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kreş Çocuklarında Boğaz, Konjonktiva ve Fekal Taşıyıcılık Durumlarının Araştırılması

  • Gönül Şengöz
  • Filiz Yıldırım
  • Nur Sur
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Denef Berzeg
  • Mehmet Bakar
  • Özcan Nazlıcan

Med Bull Haseki 2006;44(1):25-30