Olgu Sunumu

Göğüs Cerrahisi Sırasında Kullanılan Otomatik Kan Basıncı Ölçer Cihazın Manflon Basısına Bağlı Akut Radial Sinir Paralizisi

  • Adalet Demir
  • Saliha Eroğlu Demir
  • Mehmet Zeki Günlüoğlu
  • Hüseyin Melek
  • Zeynep Nilgün Ulukoz
  • Seyyit İbrahim Dinçer

Gönderim Tarihi: 08.01.2010 Kabul Tarihi: 15.02.2010 Med Bull Haseki 2010;48(3):110-112

Periferik sinir paralizisi, genel anestezi altında uygulanan cerrahi girişimler sonrası nadir görülen komplikasyonlardan biridir. Bu sunumda, göğüs cerrahisi operasyonlarından sonra, muhtemelen otomatik kan basıncı ölçüm cihazının (KBÖC) neden olduğu kompresyon yaralanmasına bağlı, düşük el gelişimi ile ortaya çıkan dört akut radial paralizi vakası sunulmaktadır. Hastalar ameliyat masasına supin pozisyonda yatırılmış olup kolları 80-85° abdüksiyona getirilmiş ve bu şekilde kol tahtalarına sabitlenmişti. Tüm hastaların kollarına, kan basıncını takip etmek için yetişkin tip tansiyon manşonu takılmıştı. Cerrahi işlem süresince 5 dakika aralıklarla kan basıncı ölçüldü. Postoperatif dönemde hastaların cerrahi işlem sırasında tansiyon manşonunun takılı olduğu kol tarafında gelişen düşük el ve parmak yakınmaları oldu. Sinir ileti hızı ve elektromiyografi çalışmaları, radial sinirde dirsek hizasından itibaren iletim bloğu olduğunu gösterdi. Tüm hastalarda paralizi, tansiyon manşonunun takılmış olduğu kolda gelişti. Hastalar hemen rehabilitasyon programına alındı. Statik atelleme, hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri ve biofeedback egzersizleri uygulandı. Paralizi, tüm hastalarda üç ay içinde geri döndü. Göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasında, büyük ihtimalle KBÖC’nın oluşturduğu tansiyon manşonu basıncına bağlı radial sinir paralizisi, nadir bir komplikasyon olarak görülebilir. Peri-operatif sinir hasarı komplikasyon insidansının azaltılması için, bu sorunun farkında olunması gereklidir. Fizik tedavi, bu komplikasyonun giderilmesinde etkindir.

Anahtar Kelimeler: Radial sinir paralizisi, gögüs cerrahisi, fizik tedavi

Tam Metin (İngilizce)