Olgu Sunumu

Gebelikte Tespit Edilen Kolorektal Tümöre Yaklaşım: Olgu Sunumu

  • Ayşe Gürbüz
  • Ateş Karateke
  • Canan Kabaca
  • Gözde Kır
  • Zeki Şahinoğlu
  • Berna Haliloğlu
  • Ahmet Kocakuşak

Med Bull Haseki 2006;44(1):41-43