Özgün Araştırma

Farkında Olmamız Gereken Kemik Çıkıntı: Foraminal Osteofitler; Sınıflama ve Cerrahi Sonuçlar

10.4274/haseki.4310

  • Ahmet Öğrenci

Gönderim Tarihi: 05.04.2018 Kabul Tarihi: 16.05.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):299-306

Amaç:

Amaç lomber foraminal osteofitlerde cerrahi sonuçları ve tekniği paylaşıp, ortak bir sınıflama oluşturmak ve tedavi algoritması belirlemektir.

Yöntemler:

Opere ettiğimiz 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Radiküler ağrıları olan ve lomber manyetik rezonans görüntülemede foraminal stenozu olan hastalara lomber bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi yapıldı. Osteofit formasyonuna bağlı foraminal stenozu olan ve tarafımızca buna bağlı olarak ameliyat edilen hastalarda BT görüntüleri kullanılarak belirli kriterlere göre osteofitler sınıflandırıldı. Preoperatif ve postoperatif bacak visual analog skala değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

İstatistiksel analizde cerrahi sonrasında anlamlı iyileşme gözlendi. Ameliyat ettiğimiz hastalarda lomber foramendeki osteofitler belirli kriterlere göre sınıflandırıldı. Sınıflama grade 1’den grade 4’e kadar düzenlendi. Radikülopati nedeni olan osteofitler için bir tedavi algoritması düzenlendi.

Sonuç:

Foraminal osteofitler dejeneratif omurgada radikülopati nedenidir ve önemli oranda görülürler. Dejeneratif lomber omurgada eğer radiküler bulgular var ise ve foramen seviyesinde problem görülüyor ise lomber forameni değerlendirmek ve osteofit derecesini görmek için lomber BT gerekecektir. Cerrahi tedaviler önemli sonuçlara ulaşabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Foraminal osteofitler, foraminal darlık, osteofit sınıflaması, radikülopati

Tam Metin (İngilizce)