Özgün Araştırma

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi

  • Hatice Akay
  • Mustafa Altay
  • Fatma Meriç Yılmaz
  • Nurçin Tekeli
  • Hülya Parpucu
  • Havva Öztürk
  • Nazan Çelik
  • Murat Duranay

Med Bull Haseki 2007;45(4):208-212