Olgu Sunumu

Dikkatli Fizik İnceleme ile Çölyak Arter Kompresyon Sendromu Tanısı Konulan Çocuk Olgu

10.4274/haseki.galenos.2020.6076

  • Vildan Güngörer
  • Ahmet Sert
  • Mehmet Öztürk
  • Şükrü Arslan

Gönderim Tarihi: 16.03.2020 Kabul Tarihi: 08.04.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):305-308

Çölyak arter kompresyon sendromu çölyak artere çevre dokuların basısı sonucu oluşan klinik bir durumdur. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Semptomatik hastalarda Çölyak arter proksimaline bası sonucu gastrointestinal sistem organlarına az kan akımı gitmesine bağlı olarak özellikle yemeklerden sonra ekspiryum ile artan epigastrik üfürüm, bulantı, kusma ve zayıflama gibi semptomlar öne çıkar. Bu yazıda bilateral diz ağrısı nedeniyle çocuk romatoloji polikliniğine başvuran 14 yaşında erkek hastada rutin fizik muayene sırasında şüphe duyulması sonucu saptanan asemptomatik bir Çölyak arter kompresyon sendromu olgusu sunulmuştur. Bu yazıdaki amacımız özellikle abdominal rahatsızlık hissi, karın ağrısı gibi semptomları olan hastalarda Çölyak kompresyon sendromunun da ayırıcı tanıda düşünülmesinin ve dikkatli fizik incelemenin önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak arter kompresyon sendromu, medyan arkuat ligaman sendromu, stenozis

Tam Metin (İngilizce)