Olgu Sunumu

Dev Hücreli Glioblastomdan Transforme Olan Gliosarkom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

10.4274/haseki.galenos.2019.4945

  • Elife Kımıloğlu
  • Havva Ceren Ağcakoyunlu
  • Muhittin Emre Altunrende
  • Osman Akdemir

Gönderim Tarihi: 13.12.2018 Kabul Tarihi: 04.01.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):432-435

Dev hücre glioblastom ve gliosarkom, glioblastoma multiformenin nadir histolojik varyantıdır. Bunlar WHO Sınıf IV astrositik tümörlerdir. Dev hücreli glioblastom yaşamın erken dönemlerinde görülebilmesine karşın, gliosarkomun yaş ortalaması 40-60 yıldır. Gliosarkom, dev hücre glioblastomdan daha kötü prognoza sahiptir. Biz dev hücre glioblastomadan transforme bir gliosarkom olgusunu ve glial tümörlerde transformasyonla ilgili literatür taramasını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Dev hücre glioblastom, gliosarkom, glioblastoma multiforme, transformasyon

Tam Metin (İngilizce)