Derleme

Anestezi Sırasında Uygulanan Hasta Pozisyonları

  • Ayşegül Çizen
  • Serhan Çolakoğlu
  • Aytül Taş

Med Bull Haseki 2006;44(1):20-24