Derleme

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

10.4274/haseki.3527

  • Meltem Gürsu
  • Sami Uzun
  • Rümeyza Kazancıoğlu
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 28.11.2016 Kabul Tarihi: 23.12.2016 Med Bull Haseki 2017;55(1):1-6

Akut böbrek hasarı (ABH) ve kronik böbrek hastalığının (KBH) risk faktörleri, etiyoloji, klinik ve laboratuvar bulgular açısından pek çok ortak noktası bulunmaktadır. Bu derlemede ABH sonrası sonlanımı, KBH riskini, kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi ve ABH ve KBH arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizmaları tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasari, kronik böbrek hastaligi, mortalite, sonlanim

Tam Metin (İngilizce)