Özgün Araştırma

Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz

  • Mehmet Gülen
  • Ahmet Kocakuşak
  • Muammer Kaya
  • Muzaffer Akıncı
  • Barış Aşıcı
  • A. Hamit Karayağız

Med Bull Haseki 2006;44(2):0-0