Case Report

Ovarian Hyperstimulation Syndrome Presenting with Polyserositis: A Case Report
  • Nilay Şengül Samancı
  • Abdülkadir Ergen
  • Meryem Tahmaz
  • Gülnar Gülaçtı
  • Kübra Yel
Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59 DOI: 10.4274/Haseki.1268

Case Report

Tuberculosis Pleurisy in a Case of Burkitt Lymphoma Secondary to Rituksimab Treatment
  • Huseyin Avni Solgun
  • Seyma Acikgoz
  • Duygu Ozkorucu Yildirgan
  • Ozlem Terzi
  • Ali Aycicek
Med Bull Haseki 2023; 61: 210-213 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2023.9062