Original Articles

How Aware Are We? A Survey Among Doctors on Blood Donation
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Filiz Pehlivanoğlu
  • Mehmet Emirhan Işık
  • Gülten Çiçek
  • Sevtap Gürsoy
  • Mehtap Şimlek
  • Semra Sandıkçı
  • Hülya Özkan
  • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61