Original Article

The Research of Methicillin Resistance and Vancomycin MIC Values By E-Test Methods of Staphylococcus Aureus Strains

  • Semra Batı Kutlu
  • Kadriye Kart Yaşar
  • Gönül Şengöz
  • Denef Berzeg
  • Filiz Yıldırım
  • Özcan Nazlıcan

Med Bull Haseki 2007;45(4):213-217