Original Article

Comparison of Intravenous Tramadol and Local Lidocain Injection in the Pain Control of Transrectal Prostate Biopsy: A Prospective and Randomized Study

  • Erhan Sarı
  • Abdulkadir Tepeler
  • Fatih Altunrende
  • Murat Binbay
  • Yalçın Berberoğlu
  • Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Med Bull Haseki 2007;45(2):103-108