YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Can

Mehmet Mustafa Can

Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 107-109)

Kırılmış Transvenöz Kemoterapi Portunun Sol Pulmoner Arterden Snare Katater Kullanılarak Perkütan Olarak Çıkarılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 70-73)

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2017; 55: 85-100)
Anasayfa Arşiv Arama Menü