YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Üçpınar

Burak Üçpınar

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43)
Üçüncü

Harun Üçüncü

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)
Ünal

Füsun Ünal

Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36)

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141)
Üner Karacaoğlu

Mustafa Üner Karacaoğlu

Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115)
Ünlü

Elif Nisa Ünlü

Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24)

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38)
Ünlüer

Erden Erol Ünlüer

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180)
Ünsal

Abdülkadir Ünsal

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Correlation of Pulmonary Involvement with Serum Anti-CCP Antibodies and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145)

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)
Ünsaldı

Tansel Ünsaldı

Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24)
Ünüvar

Emin Ünüvar

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)

4. Ventrikül Yerleşimli Epidermoid Kist Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Ünver

Süheyla Ünver

Miyotonik Distrofili Olguda Anestezi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 183-186)
Üre

Ümit B. Üre

Bir Poems Sendromu Vakası - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Xeroderma Pigmentosum ve Lenfoma Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Erişkinde İdyopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Tanı ve Tedavi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 140-148)
Ürer

Halide Nur Ürer

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

(Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164)

Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 216-220)
Ürkmez

Seval Ürkmez

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 45-50)
Üstündağ

Sibel Üstündağ

Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ön Tanılı Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Üstün

Mehmet Hakan Üstün

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)
Üstündağ

Nil Üstündağ

Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66)
Üzel

Murat Üzel

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144)

Extraarticular Synovial Osteochondroma in the Hand - Case Report

(Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166)
Anasayfa Arşiv Arama Menü