YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Obuz

Çiğdem Obuz

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
Ocak Serin

Sibel Ocak Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)
Ocakoğlu

Gökhan Ocakoğlu

Fokal Segmental Glomerüloskleroz: Tek Merkez Deneyimi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 137-143)

Romatoid Artritli Hastalarda ACCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Odabaş

Ömer Faruk Odabaş

Migrenlilerde Otonomik Semptomlar: Klinik İçin Önemli midir? Importance

(Med Bull Haseki 2011; 49: 62-66)
Oflaz

Hüseyin Oflaz

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)
Oflezer

Özlem Oflezer

Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156)
Oğuz

Fatma Oğuz

Yüksek Kreatin Kinaz Nedeni: Jüvenil Dermatomiyozit Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 219-222)
Oğuz Erdoğan

Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan

Radikal Prostatektomi Materyallerinde Parsiyel Örnekleme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 27-31)
Oğuztürk

Hakan Oğuztürk

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141)
Okan

Füsun Okan

Yenidoğanın Fiziksel Doğum Travmaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Oktay

Veysel Oktay

Açıklanamayan Troponin Yüksekliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155)

Atipik Alerjik Miyokart Enfarktüsü Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 202-204)

Sol Ana Koroner Arteri Sağ Aortik Sinüsten Çıkan Akut Miyokard İnfarktüslü Bir Olguya Uygulanan Perkütan Koroner Girişim

(Med Bull Haseki 2013; 51: 79-81)
Okumuş

Nurullah Okumuş

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

(Med Bull Haseki 2017; 55: 74-77)

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228)
Okuturlar

Özgür Okuturlar

Diabetes Mellituslu Hastalarda Glisemik Kontrol Parametreleri Mevsimsel Değişkenliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)

Ekstrapulmoner Tüberküloz: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2017; 55: 239-242)
Okyay

Dilek Okyay

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)
Olgun

Haşim Olgun

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36)
Oltulu

İsmail Oltulu

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi ve Sonrası Kan Transfüzyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 51-55)

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312)
Omaygenç

Derya Özden Omaygenç

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13)
Omma

Ahmet Omma

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Onuk

Özkan Onuk

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)
Orakdöğen

Metin Orakdöğen

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)

Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170)
Oral

Okhan Oral

Diş Hekimliği ve Osteoporoz - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 9-13)

Diş Hekimliği ve Osteoporoz - Derleme

(Med Bull Haseki 2010; 48: 9-13)
Oran

Gülbin Oran

Kolorektal Kanserlerde p16 Ekspresyonu ve Prognostik Parametrelerle Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 34-40)
Ordu

Samed Ordu

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Elli Yaş Altındaki Hastalarda Menisküs Yırtık Tiplerinin Ön Çapraz Bağ ve Osteokondral Lezyonlarla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 177-180)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190)

Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194)

Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 24-29)
Orhan

Gökçen Orhan

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)
Osmanbaşoğlu

Emre Osmanbaşoğlu

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Otcu

Hafize Otcu

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)
Oyar

Orhan Oyar

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)
Anasayfa Arşiv Arama Menü