YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Naiboğlu

Barış Naiboğlu

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132)
Naki

Mehmet Murat Naki

Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115)
Nalçacıoğlu

Hülya Nalçacıoğlu

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)
Narin

Halis Narin

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)
Nartop

Filiz Nartop

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum İnterlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
Nayman

Fatime Nayman

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)
Nazlıcan

Özcan Nazlıcan

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği - Tarihçe

(Med Bull Haseki 2010; 48: 56-60)

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği - Tarihçe

(Med Bull Haseki 2010; 48: 56-60)

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Screening of Throat, Conjunctiva and Faeces Carrier States Among Nursery Children in Haseki Training Hospital - Original Article

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Perkütan Nefrolitotomide Malzemelerin Tekrar Kullanımının Maliyete Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direnci ve E-Test ile Vankomisin MİK Değerlerinin Araştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 213-217)

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Erken tanılı HIV/AIDS Olgusunda Distal Duysal Polinöropati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 116-117)

Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33)
Nemli

Salih Atakan Nemli

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)

Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280)
Neymen

Bülent Neymen

Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224)
Nuhoğlu

Asiye Nuhoğlu

Yenidoğanın Fiziksel Doğum Travmaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)
Nuran

Rüştü Nuran

Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti

(Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144)
Anasayfa Arşiv Arama Menü