YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
İdin

Kadir İdin

Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Cevapların Azaltılmasında Deksmedetomidin ve Esmololün Etkinliğinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 73-78)

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)
İlhan

Muzaffer İlhan

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)
İnal

Berrin Berçik İnal

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Sağlıklı Bireylerde Serum B12 Vitamini Düzeyi İçin Referans Aralığının Belirlenmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 63-65)

Sivas Numune Hastanesine Başvuran İntoksikasyon Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 178-182)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)
İnan

Cihan İnan

50 G Glukoz Yükleme Testinin Gestasyonel Diyabet Tanısındaki Etkinliği

(Med Bull Haseki 2014; 52: 181-186)

Olgu Sunumu: Larsen Sendromu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181)

Konstipasyon Yakınması ile Gelen Bir Perineal ve Perianal Rabdomyosarkom Olgusu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 229-230)

İlaç veya Toksik Madde Alımı ile Gerçekleşen Ergen Yaş Özkıyım Girişimlerinde Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 96-100)
İnce

E. Rahşan İnce

Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155)

Kemiğin Paget Hastalığı - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
İpek

Emrah İpek

Tekrarlayan Takotsubo Kardiyomiyopati

(Med Bull Haseki 2016; 54: 176-178)

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)
İsaoğlu

Ünal İsaoğlu

Polikistik Over Sendromuna Güncel Yaklaşım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 1-5)
isimsiz

isimsiz isimsiz

Akut Romatizmal Ateş ve Yenilikler - Derleme

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)
İskenderoğlu

Ebru İskenderoğlu

Adenotonsillektomi Sonrası Akut Solunum Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2013; 51: 193-196)
İslamoğlu

Yahya İslamoğlu

Kardiyak Sendrom X ve Koroner Yavaş Akım - Derleme

(Med Bull Haseki 2009; 47: 147-150)
İş

Merih İş

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)
İşbilir

Mehmet İşbilir

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131)
İşcan

Yalın İşcan

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)
İşgörücü

Özgür İşgörücü

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
İşitemiz

İlke İşitemiz

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110)
İznilov

İbrahim İznilov

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Gelişen Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 118-121)
Anasayfa Arşiv Arama Menü