YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Haberal

Miktat Arif Haberal

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240)
Hacı

Cemal Hacı

Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289)

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2016; 54: 94-96)

Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz

(Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160)
Hacıoğlu

Burcu Hacıoğlu

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)
Hacıosman

Hasan Hacıosman

Akut Koroner Sendromlu Olgularda Görülen Metabolik Sendrom İnsidansı ve Cinsiyet Üzerindeki Dağılım Farklılıkları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 94-98)
Hakko

Elif Hakko

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75)
Haliloğlu

Berna Haliloğlu

Management of Colorectal Cancinoma in Pregnancy: Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Hamdard

Jamshid Hamdard

Nadir Bir Cushing Sendromu Olgusu: Fonksiyonel Hipofiz ve Adrenal Adenom Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2017; 55: 61-63)
Hamidi

Mehmet Hamidi

Gece Şartlarında Hastane Ortamında Çalışma Arteriyel Sertlik için Risk Faktörüdür

(Med Bull Haseki 2012; 50: 93-95)
Hamur

Hikmet Hamur

Elektrokardiyografik Tp-e İntervali, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc Oranı ile Miyokardiyal Bridge Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2017; 55: 21-26)
Han

Ağahan Han

Tek Başına Transvajinal Bant ve Transvajinal Bant ile Birlikte Yapılan Vajinal Histerektominin Orta Dönem Etkinlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2017; 55: 181-186)
Hancı

Volkan Hancı

Üreter Taşlarının Tedavisinde Holmiyum: YAG Lazer Kullanımının Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 163-166)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

İki Değişik Taze Gaz Akım Hızının Vücut Isısı ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180)

Bispektral İndeks Monitörizasyonu Eşliğinde Azot Protoksitli ve Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Anestezi: Hemodinami, Derlenme, Volatil Anestezik Tüketimi ve Maliyet Üzerine Etkileri - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 132-138)

Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152)
Hanedar

Maksude Hanedar

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)
Hanımoğlu

Selda Örnek Hanımoğlu

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Hanoğlu

Lütfü Hanoğlu

Şebeke Teorisi ve Transkraniyal Beyin Uyarım Yöntemlerinin Beyin Şebekeleri Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 238-247)
Hasanova

Mushviqe Hasanova

Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı

(Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49)
Hasbahçeci

Mustafa Hasbahçeci

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136)
Hascan

Bahar Hascan

Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223)
Hasdemir

A.Oğuz Hasdemir

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)
Haspolat

Ali Haspolat

Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224)

Sevofluran Remifentanil Anestezisiyle Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Analjezi Nosisepsiyon İndeksi Kullanılarak Hemodinamik Reaktivite Tahmini

(Med Bull Haseki 2016; 54: 212-218)
Hassoy

Hür Hassoy

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)
Haşıloğlu

Zehra Işık Haşıloğlu

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)
Hatipoğlu

Halil Uğur Hatipoğlu

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

(Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91)
Hazar

Aydın İsmet Hazar

Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251)
Hekimsoy

Sibel Hekimsoy

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)
Helvacıoğlu

Çağlar Helvacıoğlu

Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262)

S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasının Kurulması, İşleyişi, Kornea Temini ve Dağıtımında Bir Yıllık Tecrübe ve Verilerimiz - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Hoşağası

Nihan Hilal Hoşağası

Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 223-226)
Hökelek

Murat Hökelek

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)
Hut

Adnan Hut

Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47)

Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136)
Anasayfa Arşiv Arama Menü