YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Çadırcı

Kenan Çadırcı

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)
Çağatay

Yonca Çağatay

Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 92-94)
Çakar

Engin Çakar

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

(Med Bull Haseki 2016; 54: 53-56)

Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46)
Çakır

Evrim Çakır

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)

Bir Yenidoğanda Freeman-Sheldon Sendromunun Hemofili A ile Birlikteliği

(Med Bull Haseki 2016; 54: 243-245)

İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 41-43)

Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 268-270)

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9)

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

(Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198)

İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247)

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)
Çakmak

Gülfidan Çakmak

Bronşiyal Astımlı Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Astım - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Case Report of a Systemic Lupus Erythematosus Patient With Cardiac, Pulmonary, Renal, Hematologic Involvement and Antiphospholipid Syndrome - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Astım Tedavisi - Derleme

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

The Effect of Biphasic Insulin Aspart 30 on Body Weight and A1c Levels on Patients Previously Treated With Oral Antidiabetic Drugs or Biphasic Human Insulin 30 - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Sübjektif Global Değerlendirme Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Etkili ve Kolay Öğretilebilir Bir Yöntemdir - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 171-174)

Genel Cerrahlar Tarafından Yapılan Özefagogastroskopilerde Endoskopik Tanı ve Patolojik Tanı Uyumluluğu - Özgün Araştırma

(Med Bull Haseki 2011; 49: 26-29)

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

(Med Bull Haseki 2016; 54: 83-89)
Çakmakkaya

Serpil Çakmakkaya

Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması

(Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151)
Çalım

Ömer Faruk Çalım

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132)
Çalışkan

Berna Çalışkan

Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208)

Kolporafi Anteriorda Teknik ve Yaklaşım Tercihleri: Türkiye Değerlendirmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 166-172)
Çaltepe

Gönül Çaltepe

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)
Çankaya

Atilla Çankaya

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)

Mandibula Yerleşimli Periferal Osteom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 30-32)
Çavdarlı

Büşranur Çavdarlı

Feokromositomanın Nadir Bir Sebebi; Nörofibromatozis Tip 1-Noonan Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 227-231)
Çavuşoğlu

Betül Çavuşoğlu

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Retroperitoneal Miyelolipom İlişkili Cushing Sendromu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 241-242)
Çayır

Kerim Çayır

Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Gelişen Portal Ven Trombozu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 181-182)
Çeğin

M. Bilal Çeğin

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180)
Çekmez

Yasemin Çekmez

İlk Trimester Tekrarlayan Spontan Gebelik Kayıplarında Servikal Elastosonografinin Tanısal Değeri

(Med Bull Haseki 2016; 54: 219-223)
Çelebi

Ahmet Çelebi

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör

(Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)

Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65)
Çelen

Mustafa Kemal Çelen

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141)
Çelik

Akgün Çelik

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinde Gastroduodenoskopi Ünitesinde Tanı Konulan Olgularının Endoskopik ve Klinik Özellikleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 131-135)

Karına Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Nasıl Daha Fazla Konservatif Kalabiliriz?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 61-65)

Oksibutinin Palmar ve Aksiller Hiperhidrozis Tedavisinde Cerrahi Kadar Etkili mi?

(Med Bull Haseki 2017; 55: 199-204)

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142)

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)

İleal Divertikülit İle Seyreden Mitokondrial Nörogastrointestinal Ensefalomyopati - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)

Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 69-71)

Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75)

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)

Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192)

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)

Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212)

Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65)
Çelikel

Filiz Çelikel

Bayburt İlinde Yapılan Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 116-119)
Çengel

Ferhat Çengel

İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular

(Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49)

Diz Ekleminin Sekonder Sinoviyal Kondromatozisinde Serbest Cisimciklerin Yerleşim Özellikleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 290-294)
Çetin

Ahmet Çetin

Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Rüptüre Olmuş 22 Haftalık Nonkomunikan Rudimanter Horn Gebelik - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Prenatal Dıagnosıs Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

İnfertil Olgularda Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)

Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü

(Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167)

Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı

(Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49)

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)

Does Statın Treatment Alter Steroıd Hormone Levels? - Original Article

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Hipotiroidik Hastalarda Hormon Replasman Tedavisinin Serum Lipid Düzeylerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)

Fenitoin Tedavisine Bağlı Trombositopeni - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 116-118)

Akut Böbrek Yetmezliği, Trombositopeni ile Seyreden Weil Hastalığı ve Megaloblastik Anemi Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 38-41)

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Glanzmann Trombastenili Gebenin Peripartum Dönemde Yönetimi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 208-211)

Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Atriyal Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 145-149)
Çetinkaya

Engin Çetinkaya

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34)
Çetinus

Ercan Çetinus

Elli Yaş Altındaki Hastalarda Menisküs Yırtık Tiplerinin Ön Çapraz Bağ ve Osteokondral Lezyonlarla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 177-180)
Çetinus

Ercan Çetinus

Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194)
Çetinus

M. Ercan Çetinus

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144)

Extraarticular Synovial Osteochondroma in the Hand - Case Report

(Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190)
Çevik

Gökçen Tuğba Çevik

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

(Med Bull Haseki 2017; 55: 131-136)

Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312)

Zehirlenme Vakalarında Triage Toksikoloji Kitinin Yeri - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2009; 47: 159-162)
Çevlik

Ali Durubey Çevlik

Laparoskopik Kolesistektomide Güvenli Cerrahi

(Med Bull Haseki 2017; 55: 235-238)
Çıkrıkçıoğlu

Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu

Miyelodisplastik Sendromlara Kısa Bir Bakış: Literatürün Derlemesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 47-51)

SubklinikHipotiroidili Hastalarda Lipid Profilive Vücu tKitle İndeksinde Değişiklikler; L-TiroksinTedavisinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 131-136)

Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37)
Çınar

Fikret Çınar

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52)

Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27)

Hipoparatiroidizme Bağlı Myopati: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 218-220)

Atipik Başağrısıyla Başlayan Herpes Zoster Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2007; 45: 221-223)

Preparalitik Dönemdeki Demans Paralitika: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2009; 47: 139-142)
Çıraklı

Alper Çıraklı

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129)

İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143)

Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 144-147)

Kalça Artroplastisi Uygulanan Hastada Gözlenen Pigmente Villonodüler Sinovit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 235-237)

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)
Çıtlak

Gamze Çıtlak

Mastitler

(Med Bull Haseki 2014; 52: 150-152)

Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236)

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

(Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153)
Çiçek

Barış Çiçek

Enterococcus Casseliflavus Bakteriyemisi, İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 175-178)

Ne Kadar Farkındayız Kan Bağışı Konusunda Doktor Anketi

(Med Bull Haseki 2011; 49: 56-61)

Kan Transfüzyonu Uygulamaları Hemşire Anketi; Doğrular, DoğruBilinenler, Değişenler, Hatalar

(Med Bull Haseki 2011; 49: 145-149)
Çiftçi

Fatih Çiftçi

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)
Çildağ

Mehmet Burak Çildağ

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

(Med Bull Haseki 2017; 55: 125-130)

Correlation of Pulmonary Involvement with Serum Anti-CCP Antibodies and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis - Original Article

(Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145)

Adalimumab Kullanımının Tetiklediği Sistemik Lupus Eritematozus

(Med Bull Haseki 2012; 50: 27-29)
Çilesiz Göksedef

Behiye Pınar Çilesiz Göksedef

Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119)

Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı

(Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49)
Çiloğlu

Merve Çiloğlu

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)
Çimencan

Murat Çimencan

Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175)
Çitak

Agop Çitak

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

(Med Bull Haseki 2017; 55: 154-156)
Çivilibal

Mahmut Çivilibal

Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu - Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122)

Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom - Derleme

(Med Bull Haseki 2011; 49: 5-8)

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116)

Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153)

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9)

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati

(Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42)

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 85-88)

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161)

On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202)

Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42)

Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 148-149)

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119)

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları

(Med Bull Haseki 2016; 54: 1-6)

Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31)

Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş

(Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46)

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111)

Çocuklarda Hipertansiyona Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2013; 51: 31-35)

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165)

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör

(Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231)
Çizen

Ayşegül Çizen

Anestezi Sırasında Uygulanan Hasta Pozisyonları - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Çokar

Özlem Çokar

Talamik Hemorajilerde Nörooftalmolojik Bulgular - Orijinal Araştırma

(Med Bull Haseki 2005; 43: -)

Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 173-177)

Tolosa-Hunt Sendromu: İki Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 308-312)
Çolakoğlu

Serhan Çolakoğlu

Anestezi Sırasında Uygulanan Hasta Pozisyonları - Derleme

(Med Bull Haseki 2006; 44: -)
Çomunoğlu

Cem Çomunoğlu

Safra Kesesinin Primer Karsinoid Tümörü

(Med Bull Haseki 2012; 50: 107-109)
Çorakçı

Serkan Çorakçı

Maksiller Sinüste Malign Fibröz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2010; 48: 156-159)
Çöl

Cavit Çöl

Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu

(Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43)
Anasayfa Arşiv Arama Menü