Orijinal Makale

Akut Romatizmal Ateşli 207 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanın Prognozu - Orijinal Araştırma
 • Ayşe Özkan Karagenç
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • P. Gizem Kara
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olguların Akrabalarındaki Diyabetes Mellitus Prevalansı - Orijinal Araştırma
 • GÜlden Bayrak
 • Eyüp Koç
 • Murat Suher
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Çiğdem Tütüncü
 • Engin Ertürk
 • Murat Özsoy
 • Sibel Poçan
 • Merih Gökben
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
İzofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hızı ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Nurdan Aydın
 • Yeliz Cengiz
 • Emel Koçer Gür
 • Nedret Ergüven
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Ön Tanılı Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Değeri - Orijinal Araştırma
 • Sibel Üstündağ
 • Nurten Bayazıt
 • Arman Poluman
 • Murat Ulusoy
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda İlk Deneyimimiz - Orijinal Araştırma
 • Yalçın Berberoğlu
 • Hasan Rodoplu
 • Adem Tok
 • Ünsal Özkuvancı
 • Fatih Altunrende
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Evisserasyon Ameliyatlarında Yöntem Seçimimiz ve Uyguladığımız Küre Çeşitleri - Orijinal Araştırma
 • Ertuğrul Tan Yassa
 • Savaş Özay
 • Selçuk Haşim Gözoğlu
 • Feyza Önder
 • Jalan Şerbetçigil
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Postoperatif Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Nurdan Aydın
 • Meral Atlas
 • Pınar Yavaşça
 • Emel Koçer Gür
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Araştırma
 • Mehmet Gülen
 • Orçun Oral Şentürk
 • Muzaffer Akıncı
 • Adil Koyuncu
 • Adem Duru
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarında Tümör Hacim ve Hacim Oranlarının Bilgisayarlı Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanması - Orijinal Araştırma
 • Hilmi Özden
 • Şahin Kabay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Eyüp Gülbandılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Rabia Bilge Özdemir
 • Cüneyt Müderrisoğlu
 • Mine Beşler
 • Çetin Sarıkamış
 • Alper Tunga Özdemir
 • Hale Aral
 • Zeynep Gürcan
 • Murat Usta
Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaşer Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33

Olgu Sunumu

Osteogenezis İmperfekta Tip II - Olgu Sunumu
 • Süleyman Bayraktar
 • Emel Ataoğlu
 • Seher Tabanli Bayraktar
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Halil Şengül
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report
 • Banu Dane
 • Cem Dane
 • Murat Kiray
 • Salih Dural
 • Ahmet Çetin
 • Murat Yayla
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Meckel-Gruber Sendromu`nun Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Banu Dane
 • Cem Dane
 • Salih Dural
 • Ahmet Çetin
 • Murat Yayla
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Antikonvulsan Alımını Takiben Gelişen Bir Kawasaki Hastalığı Olgusu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Sakine Türkgeyik
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Nimet Yelda Ünal
 • Sinan Deniz
 • Murat Aşık
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23 DOI: 10.4274/Haseki.807
Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu
 • Hasan Hüseyin Balıkçı
 • Hüsamettin Yaşar
 • Murat Haluk Özkul
 • Mustafa Gürdal
 • Mustafa Karakaş
Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25 DOI: 10.4274/Haseki.805
Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Aysu Tosun Alp
 • Uğur Deveci
 • Hatice Demir
 • Kenan Özcan
 • Orhan Başaran
 • Feyza Girgin
 • Füsun Ünal
 • Nilüfer Gürbüz
Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36
Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu
 • Fatih Yılmaz
 • Çiğdem Akyüz
 • Serdar Kurnaz
 • Tülay Sönmez
 • Ebru Artan
 • Hüseyin Cem Tigin
 • Hayati Özyurt
 • Murat Kıyık
 • Saadettin Çıkrıkçıoğlu
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37
Gebelikte Tespit Edilen Kolorektal Tümöre Yaklaşım: Olgu Sunumu
 • Ayşe Gürbüz
 • Ateş Karateke
 • Canan Kabaca
 • Gözde Kır
 • Zeki Şahinoğlu
 • Berna Haliloğlu
 • Ahmet Kocakuşak
Med Bull Haseki 2006; 44: 41-43
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu
 • Fatih Akbulut
 • Murat Şahan
 • Burak Üçpınar
 • Metin Savun
 • Faruk Özgör
 • Burak Arslan
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Murat Baykal
 • Murat Binbay
Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43 DOI: 10.4274/haseki.2829
Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu
 • Oktay Büyükaşık
 • A. Oğuz Hasdemir
 • Nurettin Kahramansoy
 • H. Ali Kılıçgün
 • Tanzer Korkmaz
 • Cavit Çöl
 • Hayri Erkol
 • Serdar Yanık
Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43
Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
 • Hüseyin Gündüz
 • Altuğ Ösken
 • Mehmet Bülent Kocaman
 • İbrahim Kocayiğit
 • Levent Edis
 • Mehmet Akif Çakar
 • Saadet Demirtaş
 • Ali Tamer
Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46
Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş
 • Sevgi Büyükbeşe Sarsu
 • Kamil Şahin
 • Sedat Işıkay
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46 DOI: 10.4274/haseki.2735
Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı
 • Derya Sivri Aydın
 • Mushviqe Hasanova
 • Pınar Çilesiz Göksedef
 • Murat Ekmez
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49 DOI: 10.4274/haseki.2709
Pektoralis Major Kası Kısmi Aplazisi Olgu Sunumu
 • Murat Üzel
 • Ercan Çetinus
 • Erkal Bilgiç
 • Alp Ömeroğlu
 • Gönül Parmaksız
 • M. Ali Ergun
Med Bull Haseki 2009; 47: 48-51
Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Özgür Tanrıverdi
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbaşar
Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55
Nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu
 • Yüksel Aydın
 • Yavuz Kurt
 • Ali Ülker Filiz
 • Özgür Tanrıverdi
 • Sezai Demirbaş
 • Mehmet Yıldız
Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71
Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Kenan Çelik
 • Abdullah Sakin
 • Savaş Öztürk
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75
Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu
 • Hüseyin Cengiz
 • Hediye Dağdeviren
 • Özlem Karaahmet
 • Cihan Kaya
 • Şükrü Yıldız
 • Murat Ekin
Med Bull Haseki 2013; 51: 76-78 DOI: 10.4274/Haseki.979
Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu
 • Hayrettin Daşkaya
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Ümmügülsüm Yazıcı
 • Mehmet Toptaş
 • Hüseyin Yetiş
Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79 DOI: 10.4274/haseki.1855
Nadir Bir Hermafroditizm Tipi: Persistan Mülleryan Kanal Sendromu
 • Abdulkadir Tepeler
 • Murat Binbay
 • Adem Tok
 • Erdem Tekinarslan
 • Ümit Avşar
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2008; 46: 79-81
Nadir Bir Olgu: Touraine Solente Gole Sendromu
 • Kamil Şahin
 • Nurcan Keskin Osmanoğlu
 • Hümeyra Öztürk Emre
 • Tarkan Kalkan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 82-84 DOI: 10.4274/haseki.3224
Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Orkide Kutlu
 • Şamil Ecirli
 • Serhat Aygün
 • İbrahim Ünsal
 • Muharrem Keskin
 • Abdullah Sakin
 • Abdulkadir Baştürk
Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94 DOI: 10.4274/haseki.2006
Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem
 • Tuğce Aksu Uzunhan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97 DOI: 10.4274/haseki.2014
Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Hale Sandıkçı
 • Mahmut Çivilibal
 • Yıldıray Savaş
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103 DOI: 10.4274/haseki.2065
İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu
 • Emel Ataoğlu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Onur Vermezoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106 DOI: 10.4274/haseki.2088
Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu
 • Halil Uğur Hatipoğlu
 • Murat Elevli
 • Ayşe Bahar Budan Çalışkan
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Ali Karakuş
Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111 DOI: 10.4274/haseki.2740
Tiroid Bezinde Paraganglioma
 • Cihat Tatar
 • Tamer Karşıdağ
 • Sefa Tüzün
 • Murat Avcı
 • Erdem Yılmaz
 • Kamile Altundağ
 • Ayşegül Ak
Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112
Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazi Olgusu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Berna Kamacı
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Sakine Türkgeyik
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 114-116
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Sibel Hekimsoy
 • Kemal Duralı
Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116
Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oktay Adanır
 • Mehmet Toksöz
 • Halis Narin
 • Veysel Gök
 • Dilek Borakay
 • Murat Konya
Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.1364
Sepsis Bulguları ile Başvuran İki Sitrüllinemi Olgusu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • İpek Güney
 • Akif Büyükavcı
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 117-119
Postmenopozal Asemptomatik Kadında Malign Struma Ovari: Olgu Sunumu
 • Behiye Pınar Çilesiz Göksedef
 • Hüsnü Görgen
 • Şafak Yılmaz Baran
 • Murat Api
 • Sait Bakır
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2011; 49: 117-119
Unutulmuş Üreteral Stent. Yararlı Bir İşlemin Beklenmeyen Zararlı Sonuçları
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 119-122
Yenidoğan Solunum Sıkıntısının Nadir Nedeni: Jeune Sendromu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Süleyman Bayraktar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2008; 46: 120-122
Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan
 • Erkut Öztürk
 • Murat Saygı
 • Alper Güzeltaş
 • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130 DOI: 10.4274/Haseki.988
Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme
 • Ömer Alıcı
 • Ekrem Akdeniz
Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134 DOI: 10.4274/Haseki.1065
Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu
 • Hüseyin Kılınçaslan
 • İbrahim Aydoğdu
 • Orhan Kocaman
 • Mustafa Hasbahçeci
 • Mehmet Bilgin
 • Selçuk Alver
Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136 DOI: 10.4274/haseki.1449
Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Ayşe Seda Ergin
 • Murat Aşık
 • Atilla Süleyman Dikici
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138 DOI: 10.4274/Haseki.969
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Mslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145
Psödotümör Serebri ile Prezente Olan Atipik Bir Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu
 • Semih Ayta
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2011; 49: 150-153
Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu
 • Cenk Aypak
 • Özlem Türedi
 • Murat Dicle
 • Adnan Yüce
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152 DOI: 10.4274/Haseki.815
Demir Eksikliği Anemisinin Nadir Görülen Bir Sebebi: Osler-Weber-Rendu Sendromu
 • Meryem Tahmaz
 • A. Baki Kumbasar
 • Tayyibe Saler
 • Kadir Ergen
 • Murat Akyıldız
Med Bull Haseki 2008; 46: 154-158
Erişkin Amatör Futbolcuda Rektus Femoris Kası Reflekte Başının Avulsiyon Kırığı
 • Murat Kayıpmaz
 • İbrahim Sungur
 • Ali Akın Uğraş
Med Bull Haseki 2011; 49: 157-159
Elde Ektraartiküler Sinoviyal Osteokondroma
 • Murat Üzel
 • Ercan Çetinus
 • Sevgi Bakariş
 • Erkal Bilgiç
 • Ahmet Karaoğuz
Med Bull Haseki 2008; 46: 162-166
Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi
 • Feride Akaçin
 • Ramazan Ersoy
 • Mustafa Demirtürk
 • Sacide Rana Işık
Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164 DOI: 10.4274/haseki.2104
Posterior Fossa Tümörü Olduğu Bilinmeyen Olguda Ketamin Sedasyonu
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Mehmet Akın
 • Gamze Küçükosman
 • Murat Çimencan
 • Özcan Pişkin
 • Dilek Okyay
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 173-175 DOI: 10.4274/haseki.2831
Enterococcus Casseliflavus Bakteriyemisi, İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Fulya Bayındır Bilman
 • Barış Çiçek
Med Bull Haseki 2015; 53: 175-178 DOI: 10.4274/haseki.2316
Olgu Sunumu: Larsen Sendromu
 • Emel Ataoğlu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Fethiye İnan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2007; 45: 178-181
İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu