Orijinal Makale

Akut Romatizmal Atesli 207 Hastanin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi, Kapak Tutulumu Olan 57 Hastanin Prognozu - Orijinal Arastirma
 • Ayse Özkan Karagenç
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Ayse Ayaz Özkul
 • P. Gizem Kara
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olgularin Akrabalarindaki Diyabetes Mellitus Prevalansi - Orijinal Arastirma
 • Gu¨lden Bayrak
 • Eyüp Koç
 • Murat Suher
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Spinal Anestezi Uygulanan Geriatrik Olgularda Hiperbarik Ropivakain ve Bupivakain Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Çigdem Tu¨tu¨ncü
 • Engin Ertu¨rk
 • Murat Özsoy
 • Sibel Poçan
 • Merih Gökben
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Izofluran, Sevofluran Ve Desfluran Anestezisinin Derlenme Hizi ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Aydin
 • Yeliz Cengiz
 • Emel Koçer Gu¨r
 • Nedret Ergu¨ven
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Klinik Olarak Kronik Obstrüktif Akciger Hastaligi Ön Tanili Olgularda Konvansiyonel Bilgisayarli Tomografi ve Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarli Tomografinin Degeri - Orijinal Arastirma
 • Sibel Üstu¨ndag
 • Nurten Bayazit
 • Arman Poluman
 • Murat Ulusoy
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Laparoskopik Retroperitoneal Burch Kolposuspansiyonu Operasyonunda Ilk Deneyimimiz - Orijinal Arastirma
 • Yalçin Berberoglu
 • Hasan Rodoplu
 • Adem Tok
 • Ünsal Özkuvanci
 • Fatih Altunrende
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Evisserasyon Ameliyatlarinda Yöntem Seçimimiz ve Uyguladigimiz Küre Çesitleri - Orijinal Arastirma
 • Ertugrul Tan Yassa
 • Savas Özay
 • Selçuk Hasim Gözoglu
 • Feyza Önder
 • Jalan Serbetçigil
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Postoperatif Agri Tedavisinde Intravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Uygulanan Fentanil ve Meperidin’in Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Nurdan Aydin
 • Meral Atlas
 • Pinar Yavasça
 • Emel Koçer Gu¨r
 • Ecder Özenç
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Primer Hiperparatiroidizmde Klinik Deneyimimiz - Orijinal Arastirma
 • Mehmet Gu¨len
 • Orçun Oral Sentu¨rk
 • Muzaffer Akinci
 • Adil Koyuncu
 • Adem Duru
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Böbrek Hücreli Karsinom Hastalarinda Tümör Hacim ve Hacim Oranlarinin Bilgisayarli Tomografi Üzerinde Cavalieri Metodu Kullanarak Hesaplanmasi - Orijinal Arastirma
 • Hilmi Özden
 • Sahin Kabay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Eyu¨p Gu¨lbandilar
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
S.B. Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi Göz Bankasinin Kurulmasi, Isleyisi, Kornea Temini ve Dagitiminda Bir Yillik Tecrübe ve Verilerimiz - Orijinal Arastirma
 • Sadik Sencan
 • Harun Bilen
 • Güldal Koca
 • Firat Helvacioglu
 • Harun Bilen
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Henoch Schönlein Purpurali Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularinin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Nilu¨fer Deneri Taylan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoglu
 • Macit Koldas
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Nefrotik Sendromlu 100 Olguda Klinik, Laboratuar ve Prognostik Faktörlerin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Ömer Saltan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoglu
 • Macit Koldas
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Over Tümörlerinde Malignite Potansiyelinin Belirlenmesinde Serum D-Dimer Düzeylerinin Rolü - Orijinal Arastirma
 • Mukadder Tayhan
 • Ahmet Çetin
 • Pinar Çilesiz Göksedef
 • Hu¨snu¨ Görgen
 • Murat Api
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Ilk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Arastirma
 • Adem Tok
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tevfik Aktoz
 • Mehmet Kaba
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0
Iki Degisik Taze Gaz Akim Hizinin Vücut Isisi ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Volkan Hanci
 • Bülent Erol
 • Kemal Karakaya
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoglu
 • Hüsnü Tokgöz
 • Gülay Erdogan
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Mustafa Abdusoglu
 • Isil Özkoçak Turan
Med Bull Haseki 2009; 47: 0-0
Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile Inflamasyon ve Albüminüri Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Faruk Soner Uzun
 • Sencan Acar
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Mehmet Burak Aktuglu
 • Sule Poturoglu
 • Murat Akyildiz
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22
Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapilan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif Immunoglobulin Seviyelerinin Karsilastirilimasi - Orijinal Arastirma
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Haci Ömer Durmaz
 • Burak Ertas
 • Abdullah Karatas
 • Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar
 • Hasan Demirhan
 • Yavuz Selim Yildirim
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21
Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Rabia Bilge Özdemir
 • Cüneyt Müderrisoğlu
 • Mine Beşler
 • Çetin Sarıkamış
 • Alper Tunga Özdemir
 • Hale Aral
 • Zeynep Gürcan
 • Murat Usta
Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25
Mandibula Kayiplarinin Serbest Fibula Flebi ile Onarimi - Orijinal Arastirma
 • Tayfun Türkaslan
 • Ali Murat Akkus
 • Cem Akpinar
 • Zafer Özsoy
Med Bull Haseki 2008; 46: 22-27
Vücut Kitle Indeksinin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarina Etkisi- Orijinal Arastirma
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Erhan Sari
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 22-26
Larengofarengeal Reflü Tanisinda 24 Saatlik Çift Problu pH Monitörizasyonu - Orijinal Arastirma
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Levent Sagit
 • Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar
 • Burak Ertas
 • Yavuz Selim Yildirim
 • Abdullah Karatas
Med Bull Haseki 2009; 47: 23-30
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarimiz - Özgün Arastirma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33
Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarinin Gelistirilmis Clavien Sistemi ile Siniflandirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Mert Ali Karadag
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Erhan Sari
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34
Gebelerdeki Aneminin Türkiye'deki Yöresel Dagilimi - Orijinal Arastirma
 • Cenk Emre Meral
 • Mehmet Burak Aktuglu
 • Sule Poturoglu
 • Murat Akyildiz
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-35
Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çaginda Tiroid Folliküler Adenomu - Orijinal Arastirma
 • Ayse Ayaz Özkul
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Sakine Tu¨rkgeyik
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64
A Remarkable Point: QT Dispersion in Trained Athletes - Original Article
 • Mutlu Ekici
 • Özgür Tanriverdi
 • Murat Beyaz
Med Bull Haseki 2010; 48: 72-75
Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Neurogenic Bladder Dysfunction - Original Article
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mert Ali Karadag
 • Adem Tok
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Yaser Müslümanoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79
Diyabet Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarina Etki Eder mi? - Özgün Arastirma
 • Emrah Yürük
 • Yalçin Berberoglu
 • Tolga Akman
 • Murat Binbay
 • Erhan Sari
 • Mahir Seyrek
 • Ömer Sarilar
 • Ahmet Yaser Müslümanoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 80-84
Tek Odakli Prostat Kanseri: Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesimen Özelliklerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Bülent Erol
 • Faruk Özcan
 • Isin Kiliçaslan
 • Tarik Esen
 • Murat Tunç
Med Bull Haseki 2008; 46: 102-107
Transrektal Ultrason Esliginde Prostat Biyopsisinde Agri Kontrolünde Kullanilan Intravenöz Tramadol ile Lokal Lidokain Enjeksiyonunun Karsilastirmasi: Prospektif Randomize Bir Çalisma - Orijinal Arastirma
 • Erhan Sari
 • Abdulkadir Tepeler
 • Fatih Altunrende
 • Murat Binbay
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
Med Bull Haseki 2007; 45: 103-108
Eriskin Hastalarda Beden Disi Sok Dalga ile Tas Kirma: Böbrek Taslarinda Basariyi Etkileyen Faktörler - Özgün Arastirma
 • Tolga Akman
 • Yalçin Berberoglu
 • Mahir Seyrek
 • Murat Binbay
 • Levent Deniz Sekerel
 • Ünsal Özkuvanci
 • Ahmet Yaser Müslümanoglu
Med Bull Haseki 2010; 48: 106-109
Osteoporozun Degerlendirmesinde Singh Indeksinin Güvenilirligi - Orijinal Arastirma
 • M. Ercan Çetinus
 • Murat Üzel
 • Erkal Bilgiç
 • Ahmet Karaoguz
 • Hasan Ekerbiçer
Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144
Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bagli Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karsilastirilmasi - Özgün Arastirma
 • Rahsan Karayazili
 • Isil Özkoçak
 • Hilal Ayoglu
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Volkan Hanci
Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152
Tiroid Nodüllerinde Ince Igne Aspirasyonu Sonuçlarimiz - Orijinal Arastirma
 • Tamer Karsidag
 • Ishak Sefa Tüzün
 • Ahmet Kocakusak
 • Ceylan Makine
 • Çagri Dogan
Med Bull Haseki 2008; 46: 151-153
Ilk Retroperitoneoskopik Deneyimlerimiz - Orijinal Arastirma
 • Adem Tok
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tevfik Aktoz
 • Mehmet Kaba
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 151-158
Akut Koroner Sendromda Diyabetin Serum Potasyum Konsanrasyonlari ile Olan Iliskisi - Orijinal Arastirma
 • Makbule Ulusoy
 • Yeliz Zihli
 • Aylin Ayer
 • Yesim Gu¨rkan
 • Hikmet Feyizoglu
 • Namik Yigit
 • Zekai Kuyubasi
 • Mesut Ayer
Med Bull Haseki 2007; 45: 156-161
Yasli Hastada Indapamide Bagli Ciddi Hiponatremi ve Hipopotasemi Olgusu Nedeni ile Literatörün Gözden Geçirilmesi - Orijinal Arastirma
 • Özgu¨r Tanriverdi
Med Bull Haseki 2007; 45: 175-177
Iki Degisik Taze Gaz Akim Hizinin Vücut Isisi ve Postanestezik Titreme Üzerine Etkinliklerinin Karsilastirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Volkan Hanci
 • Bülent Erol
 • Kemal Karakaya
 • Rahsan Dilek Okyay
 • Hilal Ayoglu
 • Hüsnü Tokgöz
 • Gülay Erdogan
 • Bülent Serhan Yurtlu
 • Mustafa Abdusoglu
 • Isil Özkoçak Turan
Med Bull Haseki 2009; 47: 176-180
Diyaliz Tipinin Tiroid Hormonlari Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Hatice Akay
 • Mustafa Altay
 • Fatma Meriç Yilmaz
 • Nurçin Tekeli
 • Hülya Parpucu
 • Havva Öztürk
 • Nazan Çelik
 • Murat Duranay
Med Bull Haseki 2007; 45: 208-212

Olgu Sunumu

Osteogenezis Imperfekta Tip II - Olgu Sunumu
 • Su¨leyman Bayraktar
 • Emel Ataoglu
 • Seher Tabanli Bayraktar
 • Ayse Ayaz Özkul
 • Halil Sengu¨l
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Iniencephaly: A Rare Neural Tube Defect - Case Report
 • Banu Dane
 • Cem Dane
 • Murat Kiray
 • Salih Dural
 • Ahmet Çetin
 • Murat Yayla
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Management of Colorectal Cancinoma in Pregnancy: Case Report
 • Ayse Gürbüz
 • Ates Karateke
 • Canan Kabaca
 • Gözde Kir
 • Zeki Sahinoglu
 • Berna Haliloglu
 • Ahmet Kocakusak
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Prenatal Diagnosis Of Meckel-Gruber Syndrome: A Case Report
 • Banu Dane
 • Cem Dane
 • Salih Dural
 • Ahmet Çetin
 • Murat Yayla
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Antikonvulsan Alimini Takiben Gelisen Bir Kawasaki Hastaligi Olgusu - Olgu Sunumu
 • Ayse Ayaz Özkul
 • Sakine Tu¨rkgeyik
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Nimet Yelda Ünal
 • Sinan Deniz
 • Murat Aşık
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23 DOI: 10.4274/Haseki.807
Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu
 • Hasan Hüseyin Balıkçı
 • Hüsamettin Yaşar
 • Murat Haluk Özkul
 • Mustafa Gürdal
 • Mustafa Karakaş
Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25 DOI: 10.4274/Haseki.805
Prematüre Yenidoğanda Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Aysu Tosun Alp
 • Uğur Deveci
 • Hatice Demir
 • Kenan Özcan
 • Orhan Başaran
 • Feyza Girgin
 • Füsun Ünal
 • Nilüfer Gürbüz
Med Bull Haseki 2011; 49: 34-36
Akciger Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteligi Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite Iliskisi: Olgu Sunumu
 • Fatih Yilmaz
 • Çigdem Akyüz
 • Serdar Kurnaz
 • Tülay Sönmez
 • Ebru Artan
 • Hüseyin Cem Tigin
 • Hayati Özyurt
 • Murat Kiyik
 • Saadettin Çikrikçioglu
 • Hayriye Esra Ataoglu
 • Mustafa Yenigu¨n
Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Renal Leiomyoma Olgusu
 • Fatih Akbulut
 • Murat Şahan
 • Burak Üçpınar
 • Metin Savun
 • Faruk Özgör
 • Burak Arslan
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Murat Baykal
 • Murat Binbay
Med Bull Haseki 2016; 54: 41-43 DOI: 10.4274/haseki.2829
Masif İntraabdominal Kanamaya Yol Açan Metastatik Matür Teratom: Olgu sunumu
 • Oktay Büyükaşık
 • A. Oğuz Hasdemir
 • Nurettin Kahramansoy
 • H. Ali Kılıçgün
 • Tanzer Korkmaz
 • Cavit Çöl
 • Hayri Erkol
 • Serdar Yanık
Med Bull Haseki 2011; 49: 42-43
Septal Defekte Bağlı Eisenmenger Sendromlu Hastada Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
 • Hüseyin Gündüz
 • Altuğ Ösken
 • Mehmet Bülent Kocaman
 • İbrahim Kocayiğit
 • Levent Edis
 • Mehmet Akif Çakar
 • Saadet Demirtaş
 • Ali Tamer
Med Bull Haseki 2011; 49: 44-46
Van Der Knaap Hastalığı Olan Üç Kardeş
 • Sevgi Büyükbeşe Sarsu
 • Kamil Şahin
 • Sedat Işıkay
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2016; 54: 44-46 DOI: 10.4274/haseki.2735
Couvelaire Uterus ve Uterin Atoni Olgusunda B-Lynch Kompresyon Sütürü Başarısızlığı
 • Derya Sivri Aydın
 • Mushviqe Hasanova
 • Pınar Çilesiz Göksedef
 • Murat Ekmez
 • Ahmet Çetin
Med Bull Haseki 2016; 54: 47-49 DOI: 10.4274/haseki.2709
Pektoralis Major Kası Kısmi Aplazisi Olgu Sunumu
 • Murat Üzel
 • Ercan Çetinus
 • Erkal Bilgiç
 • Alp Ömeroğlu
 • Gönül Parmaksız
 • M. Ali Ergun
Med Bull Haseki 2009; 47: 48-51
Olasi Bir Iliski: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Atesi - Olgu Sunumu
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Özgu¨r Tanriverdi
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbasar
Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55
Nadir Görülen Bir Akut Batin Nedeni: Gastrointestinal Stromal Tümör Perforasyonu - Olgu Sunumu
 • Yüksel Aydin
 • Yavuz Kurt
 • Ali Ülker Filiz
 • Özgu¨r Tanriverdi
 • Sezai Demirbas
 • Mehmet Yildiz
Med Bull Haseki 2007; 45: 68-71
Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
 • Kenan Çelik
 • Abdullah Sakin
 • Savaş Öztürk
 • Namık Yiğit
 • Hikmet Feyizoğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 72-75
Gebelik Sırasında Madde Bağımlılığının Maternal ve Neonatal Etkileri: Bir Olgu Sunumu
 • Hüseyin Cengiz
 • Hediye Dağdeviren
 • Özlem Karaahmet
 • Cihan Kaya
 • Şükrü Yıldız
 • Murat Ekin