Orijinal Makale

Diyabetik Ayak Komplikasyonu Bulunan ve Bulunmayan DM'li Hastalarda Serum Interlökin-6 ve HS-CRP Düzeyleri - Orijinal Arastirma
 • Hayrettin Cu¨ru¨ksulu
 • Gu¨venç Gu¨venen
 • Hale Aral
 • Derya Gu¨ltekin
 • Filiz Nartop
 • Nilgu¨n Arikan Basaran
 • Orhan Uzun
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarinin Gelistirilmis Clavien Sistemi ile Siniflandirilmasi - Orijinal Arastirma
 • Mert Ali Karadag
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Erhan Sari
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Ahmet Hamdi Tefekli
Med Bull Haseki 2008; 46: 28-34
Tip II Diabetik Hastalarda Komplikasyonlarla Serum CRP ve Fibrinojen Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Sibel Yanmaz Akin
 • Sencan Acar
 • Zeynep Ermis Karaali
 • Sennur Budak Köse
 • Mehmet Burak Aktuglu
 • Sule Poturoglu
 • Taner Alioglu
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2007; 45: 87-93
Diyabetik Hastalarda Agiz ve Dis Sagliginin Glisemi Düzeyi ve Diyabetik Komplikasyonlarla Olan Iliskisinin Irdelenmesi - Orijinal Arastirma
 • Özgu¨r Tanriverdi
 • Baris Kaya
 • Deniz Ayman
 • Neslihan Türker
Med Bull Haseki 2008; 46: 97-101

Özgün Araştırma

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız
 • Mustafa Suphi Elbistanli
 • Şebnem Elbistanli
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Reşit Murat Açıkalın
Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.1079
Sigmoid Divertikülit: 13 Hasta ile Klinik Deneyimlerimiz
 • Ahmet Fikret Yücel
 • Ahmet Pergel
 • İbrahim Aydın
 • Ahmet Kocakuşak
 • Elif Nisa Ünlü
 • Ahmet Karakaya
 • Ahmet Serdar Karaca
 • Dursun Ali Şahin
Med Bull Haseki 2012; 50: 21-24
Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Burcu Bıçakhan
 • İbrahim Akkoç
Med Bull Haseki 2018; 56: 28-31 DOI: 10.4274/haseki.07379
Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Ekmel Burak Özsenel
 • Mehmet Yavuz Gürler
 • Güzin Karatemiz
 • Murat Sünbül
 • Merve Çiloğlu
 • Elif Sakçı
 • Burcu Hacıoğlu
 • Fuat Sar
 • Savas Öztürk
 • Mehmet Tayfur
 • Emrah Erkan Mazi
Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61 DOI: 10.4274/haseki.2022
Akciger Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonlari
 • Ali Kiliçgün
 • Suat Gezer
Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109
Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız
 • Akgün Çelik
 • Aysun Şimşek Çelik
 • Ayşe Gül Ferlengez
 • İ. Rafet Kaplan
 • Deniz Güzey
 • Ekrem Ferlengez
 • Selim Birol
 • Atilla Çelik
Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121 DOI: 10.4274/Haseki.828
Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi
 • Semra Özgümüş
 • Gönül Şengöz
 • Gülşah Biter
 • Kamuran Bahar Sandıkcı
Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142 DOI: 10.4274/haseki.2040
Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim
 • Özger Akarsu
 • Ahmet Yavuz
 • Ferhan Aytuğ
 • Egemen Cebeci
 • Ergün Parmaksız
 • Meral Meşe
 • Zerrin Bicik Bahçebaşı
Med Bull Haseki 2017; 55: 142-145 DOI: 10.4274/haseki.3395
Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi
 • Reşit Murat Açıkalın
 • İsa Özbay
 • Bayram Veyseller
 • Burak Dikmen
 • Gülşah Acar
 • Ahmet Alp
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2014; 52: 199-201 DOI: 10.4274/haseki.1374
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Gelişen Plevral Efüzyonların Değerlendirilmesi: 49 Olgunun Analizi
 • Erkan Akar
 • Miktat Arif Haberal
 • Sedat Öner
 • Mehmet Hakan Üstün
 • Abdullah Erdoğan
Med Bull Haseki 2016; 54: 237-240 DOI: 10.4274/haseki.3126
Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik Histerektomilerin Değerlendirilmesi
 • Murat Ekmez
 • Cem Dane
 • Ayşe Akgüneş
 • Fırat Ekmez
 • Pınar Göksedef
 • Derya Sivri Aydın
 • Lale Bakır
 • Şule İnce
 • Erdal Yücel
Med Bull Haseki 2017; 55: 311-314 DOI: 10.4274/haseki.06025

Olgu Sunumu

Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar
 • Özgür Korkmaz
 • Mehmet Akif Kaygusuz
 • Melih Malkoç
Med Bull Haseki 2013; 51: 28-30 DOI: 10.4274/Haseki.814
İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular
 • Ferhat Çengel
 • Mesut Bulakçı
 • Bora Özbakır
 • Adem Kırış
Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49 DOI: 10.4274/Haseki.1034
Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu
 • Şaban Çelebi
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Öner Çelik
Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65

Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74 DOI: 10.4274/haseki.1555

Olgu Sunumu

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis
 • Cansu Benli Işık
 • Halide Nur Ürer
 • Saime Gül Barut
 • Mustafa Fehmi Akyıldız
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2017; 55: 161-164 DOI: 10.4274/haseki.3296
Katarakt Cerrahisi Sırasında Göz İçi Basınç Artışına Bağlı Gelişen Nonarteritik İskemik Optik Nöorapati Olgusu
 • Sadık Etka Bayramoğlu
 • Nihat Sayın
 • Mehmet Erdoğan
 • Dilbade Yıldız Ekinci
Med Bull Haseki 2017; 55: 243-247 DOI: 10.4274/haseki.35744

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar