Orijinal Makale

Hemodiyaliz Hastalarinda Protein Oksidasyon Ürünleri - Orijinal Arastirma
 • Alev Kural
 • Cihan Coskun
 • Yasemin E. Döventas
 • Filiz Basinoglu
 • Berrin Berçik Inal
 • Macit Koldas
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Sebnem Cigerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Rabia Bilge Özdemir
 • Cüneyt Müderrisoğlu
 • Mine Beşler
 • Çetin Sarıkamış
 • Alper Tunga Özdemir
 • Hale Aral
 • Zeynep Gürcan
 • Murat Usta
Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25

Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Burcu Bıçakhan
 • İbrahim Akkoç
Med Bull Haseki 2018; 56: 28-31 DOI: 10.4274/haseki.07379
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi
 • Gülay Yılmaz
 • Can Sevinç
 • Ruhan Akgün
Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213 DOI: 10.4274/haseki.2201

Olgu Sunumu

Çocukluk Çaginda Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrasi Priapizm Gelisimi - Olgu Sunumu
 • Muzaffer Akçay
 • Yalçin Berberoglu
 • Ahmet Yaser Mu¨slu¨manoglu
 • Abdulkadir Tepeler
 • Ünsal Özkuvanci
 • Adem Tok
 • Erhan Sari
Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar