Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında Protein Oksidasyon Ürünleri
 • Alev Kural
 • Cihan Coşkun
 • Yasemin Döventaş
 • Hatice Seval
 • Filiz Basınoğlu
 • Berrin Berçik İnal
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Hemodiyaliz Amaçlı Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerin Akıbetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Burcu Bıçakhan
 • İbrahim Akkoç
Med Bull Haseki 2018; 56: 28-31 DOI: 10.4274/haseki.07379
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi
 • Şebnem Ciğerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 164-169
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi
 • Gülay Yılmaz
 • Can Sevinç
 • Ruhan Akgün
Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213 DOI: 10.4274/haseki.2201

Orijinal Makale

Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Kalp Yapı ve Fonksiyonlarının ve Buna İlişkin Faktörlerin Karşılaştırılması - Özgün Araştırma
 • Rabia Bilge Özdemir
 • Cüneyt Müderrisoğlu
 • Mine Beşler
 • Çetin Sarıkamış
 • Alper Tunga Özdemir
 • Hale Aral
 • Zeynep Gürcan
 • Murat Usta
Med Bull Haseki 2011; 49: 20-25

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi
 • Abdülkadir Tepeler
 • Ünsal Özkuvancı
 • Adem Tok
 • Erhan Sarı
 • Muzaffer Akçay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar