Olgu Sunumu

Akut Karının Nadir Bir Sebebi: Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
  • Cihan Bedel
  • Abdülkerim Şalkacı
Med Bull Haseki 2019; 57: 201-203 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4075

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar