Olgu Sunumu

Psikiyatrik Bozuklukların Ayırıcı Tanısında Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: İki Olgu Sunumu
  • Fettah Eren
  • Ahmet Hakan Ekmekçi
  • Şerefnur Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 252-255 DOI: 10.4274/haseki.99609

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar