Özgün Araştırma

Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
  • Elif Evrim Ekin
  • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar