Olgu Sunumu

Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu
  • Gülden Sincan
  • İlhami Kiki
  • Yusuf Bilen
Med Bull Haseki 2016; 54: 124-126 DOI: 10.4274/haseki.2980

Özgün Araştırma

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında Hipogamaglobulineminin ve Olumsuz Prognostik Faktörler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
  • Mesut Ayer
  • Çağan M. Akay
  • Fatma Aylin Ayer
  • Deniz Özmen
  • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2018; 56: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.85057

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar