Olgu Sunumu

Santral Sinir Sistemi Tutulumuyla Seyreden Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu
 • Ahmet Omma
 • Adil Sünger
 • Yeşim Gürkan
 • Şamil Gerek
 • Aylin Ayer
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Makbule Ulusoy
 • Namık Yiğit
 • Zekai Kuyubaşı
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Olgu Sunumu

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Melike İrem Petan
 • Hale Sandıkçı Suiçmez
 • Murat Elevli
 • Özgür Kasapçopur
Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160 DOI: 10.4274/haseki.3369

Özgün Araştırma

Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?
 • Abdulrahman Özel
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Med Bull Haseki 2018; 56: 279-285 DOI: 10.4274/haseki.4164

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar