Olgu Sunumu

Göğüs Cerrahisi Sırasında Kullanılan Otomatik Kan Basıncı Ölçer Cihazın Manflon Basısına Bağlı Akut Radial Sinir Paralizisi
  • Adalet Demir
  • Saliha Eroğlu Demir
  • Mehmet Zeki Günlüoğlu
  • Hüseyin Melek
  • Zeynep Nilgün Ulukoz
  • Seyyit İbrahim Dinçer
Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112

Özgün Araştırma

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
  • Kemal Karapınar
  • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar