Özgün Araştırma

Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
  • Ayşe Seçil Ekşioğlu
  • Özge Metin Timur
Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38 DOI: 10.4274/Haseki.1357

Olgu Sunumu

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu
  • Pınar Yazıcı
  • Rahşan Göçmen
  • Pembe Oltulu
Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312 DOI: 10.4274/haseki.1717

Olgu Sunumu

Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi
  • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
  • Muzaffer Elmalı
  • Dilek Sağlam
Med Bull Haseki 2018; 56: 346-349 DOI: 10.4274/haseki.4031

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar