Derleme

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol
  • Meltem Gürsu
  • Sami Uzun
  • Rümeyza Kazancıoğlu
  • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6 DOI: 10.4274/haseki.3527
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı
  • Mahmut Çivilibal
  • Bağdagül Yavaş Aksu
Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.2579

Özgün Araştırma

Miyokardiyal İskemi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı Üzerine Nebivolol’ün Etkisi: Preklinik Bir Çalışma
  • Güldem Mercanoğlu
  • Semen Yeşil Önder
  • Çağlar Macit
  • Fehmi Mercanoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 228-234 DOI: 10.4274/haseki.4358

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar