Olgu Sunumu

Perikarditin Eşlik Ettiği Atrial Septal Defektli Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
 • Makbule Ulusoy
 • Aylin Ayer
 • Yeşim Gürkan
 • Gezmiş Kimyon
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Namık Yiğit
 • Adil Sünger
 • Zekai Kuyubaşı
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Olası Bir İlişki: Ülseratif Kolit ve Ailevi Akdeniz Ateşi - Olgu Sunumu
 • Özlem Uysal Sönmez
 • Özgür Tanrıverdi
 • Mustafa Kemal Serez
 • Kadir Ergen
 • Abdulbaki Kumbaşar
Med Bull Haseki 2010; 48: 53-55
Masif Tekrarlayıcı Asit ile Başvuran Bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
 • Özgür Tanrıverdi
 • Eldeniz Selimzade
Med Bull Haseki 2009; 47: 183-184

Özgün Araştırma

Ailevi Akdeniz Ateşinde Moleküler Tanı Deneyimi: MEFV Geninde Sık Görülen Mutasyonlar
 • Ender Coşkunpınar
 • Ayla Özvarnalı
 • Kıvanç Çefle
 • Ayşe Palanduz
 • Ahmet Gül
 • Derya Öztürk
 • Şükrü Öztürk
 • Şükrü Palanduz
Med Bull Haseki 2018; 56: 42-49 DOI: 10.4274/haseki.42714
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Klinik, Laboratuvar Bulguları, Hastalık Ağırlık Skorları ve Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki
 • Selda Yavuz
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2018; 56: 58-64 DOI: 10.4274/haseki.68077

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar