Özgün Araştırma

Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri
 • Emine Bayrak
 • Yeter Kitiş
Med Bull Haseki 2018; 56: 6-13 DOI: 10.4274/haseki.83997
Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi
 • Tanzer Korkmaz
 • Nurettin Kahramansoy
 • Zerrin Erkol
 • Füsun Sarıçil
 • Ayşel Kılıç
Med Bull Haseki 2012; 50: 14-20
Acil Servis Çalışanlarının Acil Hastaya Yaklaşım ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özgür Tanriverdi
 • Oben Duman
Med Bull Haseki 2010; 48: 103-105
Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler
 • Hakan Oğuztürk
 • Muhammet Gökhan Turtay
 • Cem Ertan
 • Feride Sinem Akgün
 • Yusuf Kenan Tekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 139-141
Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi
 • Yavuz Yiğit
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Harun Ayhan
 • Emin Gökhan Gencer
 • Mehmet Karakum
Med Bull Haseki 2013; 51: 168-172 DOI: 10.4274/Haseki.1171
Acil Servise Gelen Pediatrik Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Tanzer Korkmaz
 • Zerrin Erkol
 • Nurettin Kahramansoy
Med Bull Haseki 2014; 52: 271-277 DOI: 10.4274/haseki.1712

Olgu Sunumu

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Atrial Fibrilasyon
 • İlhan Korkmaz
 • Şevki Hakan Eren
 • Fatma Mutlu Kukul Güven
 • Ahmet Türkdoğan
 • İnan Beydilli
 • Birdal Yıldırım
Med Bull Haseki 2012; 50: 25-26

Özgün Araştırma

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Pınar Hanife Kara
 • Erden Erol Ünlüer
Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.69775

Derleme

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi
 • Ahsen Kaya
 • Beytullah Karadayı
 • Sinan Uygun
 • Şükriye Karadayı
 • Hüseyin Afşin
Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.2291

Editöre Mektup

İstanbul Sultanahmet Meydanı Bombalı İntihar Eylemi Sonrası Acil Servis Yönetimi: Bir Hastanenin Deneyimi
 • Asım Kalkan
 • Özgür Söğüt
Med Bull Haseki 2016; 54: 255-256 DOI: 10.4274/haseki.3260

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar