Orijinal Makale

Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması
 • Ahmet Kocakuşak
 • Hülya Özdemir Leylek
 • Mustafa Anıl Yaşar
 • Nurcan Güler
 • Coşkun Görmüş
 • Serbülent Aydın
 • Ender Özer
 • Serap Pamak
Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83

Özgün Araştırma

Bir Eğitim Hastanesinde Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığı
 • Emrah Can
 • İlhan Asya Tanju
 • Cihan Meral
 • Selami Süleymanoğlu
 • İsmail Göçmen
Med Bull Haseki 2010; 48: 99-102
Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
 • Cem Kaçar
 • Ebru Tarıkçı Kılıç
 • Hakan Akelma
 • Ayhan Kaydu
 • Yakup Aksoy
 • Ömer Fatih Şahin
 • Osman Uzundere
 • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974
Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sistemi ile Ultrasonografinin Yeri
 • Hüda Ümit Gür
 • Coşkun Görmüş
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4590
Postmenopozal Kanamalı Hastalarda Endometrial Kalınlığın Endometrial Maligniteyi Saptamadaki Öngörüsü
 • Onur Kaya
 • Cem Dane
 • Ecem Kaya
 • Mehmet Murat Semiz
 • Ahmet Çetin
 • Gamze Saygı
Med Bull Haseki 2014; 52: 164-167 DOI: 10.4274/haseki.1633
Adneksiyal Torsiyon: Tanı ve Tedavide Zorluk
 • Emre Erdem Taş
 • Ayşe Filiz Yavuz
Med Bull Haseki 2018; 56: 187-191 DOI: 10.4274/haseki.25633
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi
 • Altuğ Duramaz
 • Gökhan Peker
 • Levent Arslan
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267 DOI: 10.4274/haseki.1669
64 Kesitli BT’de ‘‘CC’’ Yöntemiyle Tespit Edilen Karotid Arter Darlık Şiddetinin Doppler Ultrasonografi Bulguları ile Korelasyonu
 • Ata Turgut
 • Behice Kaniye Yılmaz
 • Elif Ergun
 • Pınar Nercis Koşar
Med Bull Haseki 2019; 57: 386-391 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4916

Olgu Sunumu

Rüptüre Olmamış Rudimenter Horn Gebeliğinin İlk Trimesterdeki Ultrasonografik Tanısı: İki Olgu Sunumu
 • Derya Akdağ Cırık
 • Rıza Dur
 • Füsun Bocutoğlu
 • Nazife Kartal
 • Metin Kaplan
 • Metin Altay
Med Bull Haseki 2016; 54: 179-182 DOI: 10.4274/haseki.2890

Özgün Araştırma

Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri
 • Gökhan Söker
 • Bozkurt Gülek
 • Agah Bahadır Öztürk
 • Özgür Karabıyık
 • Mehmet Ali Akın
 • Ömer Kaya
 • Okan Dilek
 • Cengiz Yılmaz
Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215 DOI: 10.4274/haseki.57966

Olgu Sunumu

Karaciğer ve Aksiller Bölgeden Ultrasonografi Yardımıyla İki İğnenin Çıkarılması: Güncel Literatür Taraması ile Birlikte Olgu Sunumu
 • Sabri Demir
 • Gülşah Bayram Ilıkan
 • Ahmet Ertürk
 • Vildan Selin Şahin
 • Can İhsan Öztorun
 • Doğuş Güney
 • Elif Emel Erten
 • Müjdem Nur Azılı
 • Emrah Şenel
Med Bull Haseki 2020; 58: 390-394 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6109

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar