Özgün Araştırma

Yenidoğanın Fiziksel Doğum Travmaları
 • Ali Bülbül
 • Füsun Okan
 • Asiye Nuhoğlu
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Travmatik Asetabuler Kırık Onarımını Takiben Heterotrofik Osifikasyonu Önlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydası
 • Mehmet Arslan
 • Orhan Kızılkaya
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi
 • Afşin Emre Kayıpmaz
 • Remzi Erdem
 • Cem Yılmaz
 • Emine Ebru Deniz
 • Cemil Kavalcı
 • Alperen Özdemir
 • İrem Güler
 • Eda Caferoğlu
 • Fatma Serra Kalyoncu
 • Özgür Güven
Med Bull Haseki 2017; 55: 101-105 DOI: 10.4274/haseki.3446
Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım
 • Levent Kaptanoğlu
 • Hüseyin Uzun
 • Hasan Fehmi Küçük
 • Mehmet Eser
 • Cengiz Volkan Mentes
 • Necmi Kurt
Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139
Yüksek Enerjili Travma Nedeni ile Oluşmuş Ekstremite Defektlerinin Tedavisinde Negatif Basınçlı Terapi Kullanılması
 • Erkan Orhan
 • Bülent Erdoğan
Med Bull Haseki 2018; 56: 269-274 DOI: 10.4274/haseki.4090

Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74 DOI: 10.4274/haseki.1555

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun
 • Yasin Ceylan
 • Zafer Kozacıoğlu
 • Volkan Şen
 • Tansu Değirmenci
 • İbrahim Küçüktürkmen
 • Bülent Günlüsoy
Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114 DOI: 10.4274/haseki.2841
İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi
 • Hasan Göçer
 • Alper Çıraklı
 • Nevzat Dabak
Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143 DOI: 10.4274/haseki.1459
Frontal Kemikte Kavernöz Hemanjiom Olgusu
 • Mihriban Gürbüzel
 • Ayşe Nur Akatlı
 • Rıdvan Açıkalın
 • Necla Cengiz Dilmen
Med Bull Haseki 2011; 49: 160-161
Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu
 • Mehmet Ufuk Akmil
 • Ezgi Akar
 • Metin Orakdöğen
 • Tamer Altay
Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170 DOI: 10.4274/haseki.2292
Anterior Üretraya Uzanım Gösteren Glans Penis Ateşli Silah Yaralanması: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Özkan Onuk
 • Burak Arslan
 • Fatih Yanaral
 • Aydın İsmet Hazar
 • Arif Özkan
 • Tuğrul Cem Gezmiş
 • Barış Nuhoğlu
Med Bull Haseki 2016; 54: 249-251 DOI: 10.4274/haseki.3125

Olgu Sunumu

Bebek Hastanın Büyüyen Kafatası Kırığı: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Mehmet Nihat Dinçbal
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 244-247 DOI: 10.4274/haseki.3913
Travmatik Orta Serebral Arterin Tıkanması: Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Uzay Erdoğan
 • Ergün Karavelioğlu
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 321-325 DOI: 10.4274/haseki.3914

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar