Özgün Araştırma

Renal Transplantasyonun Nazal ve Orafarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi
 • Özgür Yörük
 • Hakan Uslu
 • Mustafa Keleş
 • Abdullah Uyanık
 • Kemalettin Özden
 • Gürkan Öztürk
 • Özalkan Özkan
 • Fatih Bingöl
 • Mustafa Eren
 • Ramazan Çetinkaya
 • Harun Üçüncü
Med Bull Haseki 2009; 47: 31-34
Böbrek Nakli Olmuş ve Olmamış Evre 4 ve 5 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgularda Depresyon Sıklığı ve Şiddetinin Karşılaştırılması
 • İlter Bozacı
 • Erhan Tatar
Med Bull Haseki 2020; 58: 376-381 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6187

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar