Özgün Araştırma

Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler
  • Fadlı Doğan
  • Mürşit Dincer
Med Bull Haseki 2018; 56: 275-278 DOI: 10.4274/haseki.3958

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar