Özgün Araştırma

Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
  • Cem Kaçar
  • Ebru Tarıkçı Kılıç
  • Hakan Akelma
  • Ayhan Kaydu
  • Yakup Aksoy
  • Ömer Fatih Şahin
  • Osman Uzundere
  • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar