Özgün Araştırma

Safra Kesesi Malignitelerinde Klinikopatolojik ve Prognostik Özellikler: 5206 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
  • Murat Ferhat Ferhatoğlu
  • Kazım Şenol
  • Taner Kıvılcım
  • Abdulcabbar Kartal
  • Alp Gürkan
Med Bull Haseki 2019; 57: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4500
Kolesistektomi Sonrası İnsidental Safra Kesesi Kanseri Saptanan Hastaların Değerlendirilmesi
  • Oğuz Çatal
  • Bahri Özer
  • Mustafa Şit
  • Ferdi Bolat
  • Hayri Erkol
Med Bull Haseki 2019; 57: 191-194 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4749

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar