Özgün Araştırma

Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens Tahmininde De Ritis Oranının Rolü
 • Kaan Karamık
 • Yasin Aktaş
 • Ali Yıldız
 • İbrahim Erol
 • Ekrem İslamoğlu
 • Mutlu Ateş
 • Taha Ölçücü
 • Kayhan Yılmaz
 • Murat Savaş
Med Bull Haseki 2020; 58: 84-93 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5592
Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi
 • İbrahim Akkoç
 • Nadir Alpay
 • Mehmet Toptaş
 • İlke İşitemiz
 • Hasibe Sunul
 • Egemen Cebeci
 • Hidayet Nedret Ergüven
 • Ecder Özenç
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110 DOI: 10.4274/haseki.3464
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
 • Mustafa Berkeşoğlu
 • Recep Çağlar
 • Aydemir Ölmez
 • Hakan Canbaz
 • Bahar Taşdelen
 • Mustafa Musa Dirlik
 • Tuba Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4514
Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
 • Serhan Derici
 • Koray Atilla
 • Sülen Sarıoğlu
 • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Hastalıksız Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Sakin
 • Mehmet Naci Aldemir
Med Bull Haseki 2020; 58: 327-332 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6152
Overin İnvazif ve Borderline Epitelyal Tümörlerinde Mikrosatellit İnstabilite ve Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması
 • Filiz İlhan Türkel
 • Aylin Ege Gül
 • Sibel Sensu
 • Sevinç Hallaç Keser
 • Nagehan Özdemir Barışık
Med Bull Haseki 2020; 58: 452-459 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6125

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar