Özgün Araştırma

İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu Olan Erişkin Hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Prevelansı
  • Mesut Ayer
  • Tayfun Elibol
  • Ümit Yaşar Sinan
  • Cengiz Bal
  • Mehmet Serdar Küçükoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 114-117 DOI: 10.4274/haseki.73745

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar