Özgün Araştırma

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
  • Osman Abalı
  • Melek Durukan
  • Nahit Motavallı Mukaddes
  • Özgür Polvan
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0

Özgün Araştırma

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması
  • Pınar Hanife Kara
  • Erden Erol Ünlüer
Med Bull Haseki 2017; 55: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.69775

Olgu Sunumu

Psikiyatrik Bozuklukların Ayırıcı Tanısında Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı: İki Olgu Sunumu
  • Fettah Eren
  • Ahmet Hakan Ekmekçi
  • Şerefnur Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 252-255 DOI: 10.4274/haseki.99609

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar