Özgün Araştırma

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması
 • Tuğba Doğu
 • Derya Özden Omaygenç
 • Ecder Özenç
 • Halime Yılmaz
 • Ziyaattin Karakuzu
Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13 DOI: 10.4274/Haseki.996
Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Sermin Eminoğlu
 • Nedret Ergüven
 • Emel Koçergür
 • Pınar Yavaşca
 • Ecder Özenç
 • Derya Karasu
 • Canan Yılmaz
Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23 DOI: 10.4274/haseki.1906
Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı
 • Gökçen Başaranoğlu
 • Asım Esen
 • Mefkur Bakan
 • Ufuk Topuz
 • Kadir İdin
 • Tarık Umutoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46 DOI: 10.4274/haseki.1872

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar