Olgu Sunumu

Pediatrik Onkolojide Bir Aile Çalışması Örneği
 • Melek Durukan
 • Osman Abalı
 • Ümran Tüzün
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu
 • Yasemin Kayadibi
 • Elmar Bayraktarov
 • Evrim Özmen
 • Altay Gezer
 • İbrahim Adaletli
Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63 DOI: 10.4274/Haseki.1278

Özgün Araştırma

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • İbrahim Sungur
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Akın Uğraş
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46 DOI: 10.4274/Haseki.1238
Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem
 • Emrah Yürük
 • Arda Atar
 • Ömer Onur Çakır
 • Erçin Altıok
 • Mehmet Nuri Güneş
 • Zafer Temiz
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.1929
Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi
 • Sercan Çapkın
 • Mahmut Aydın
 • Fatih Günaydın
 • Serkan Sürücü
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2018; 56: 104-108 DOI: 10.4274/haseki.63634
Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması
 • Yeşim Işıkçı
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Pınar Kendigelen
 • Serpil Çakmakkaya
 • Fatiş Altındaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151 DOI: 10.4274/haseki.3056
Pediatrik Hastalarda Preemptif Epidural İnfüzyonun Postoperatif Ağrı ve Sitokin Cevaba Etkisi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Emre Erbabacan
 • Özlem Dilmen Korkmaz
 • Birsel Ekici
 • Güniz Köksal M
 • Fatiş Altıntaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 162-167 DOI: 10.4274/Haseki.1015
Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması
 • Dilek Güzelce
 • Pınar Kendigelen
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Güner Kaya
 • Fatiş Altıntaş
Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211 DOI: 10.4274/haseki.3091
Acil Servise Gelen Pediatrik Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Tanzer Korkmaz
 • Zerrin Erkol
 • Nurettin Kahramansoy
Med Bull Haseki 2014; 52: 271-277 DOI: 10.4274/haseki.1712

Olgu Sunumu

Juvenil Ankilozan Spondilit, Ailesel Akdeniz Ateşi ve Takayasu Arteriti Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Betül Sargın
 • Gülcan Gürer
Med Bull Haseki 2018; 56: 81-84 DOI: 10.4274/haseki.88598

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar