Özgün Araştırma

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?
 • İrfan Oğuz Şahin
 • Canan Yolcu
 • Ayşegül Elbir Şahin
 • Mustafa Kara
 • Yaşar Demirelli
 • Haşim Olgun
 • Naci Ceviz
Med Bull Haseki 2017; 55: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.3278

Olgu Sunumu

Pulmoner Kapak Yokluğu Sendromu ile Beraber Olan Fallot Teralojisi’nde Nadir Görülen Kardiyak Anomali
 • Gökmen Akgün
 • Selma Oktay Ergin
 • Emine Hekim Yılmaz
 • Taliha Öner
 • Ahmet Çelebi
Med Bull Haseki 2018; 56: 318-320 DOI: 10.4274/haseki.75047

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar