Derleme

Diş Hekimliği ve Osteoporoz - Derleme
 • Rana Oral
 • Okhan Oral
Med Bull Haseki 2010; 48: 9-13

Özgün Araştırma

Osteoporozun Değerlendirmesinde Singh İndeksinin Güvenilirliği
 • M. Ercan Çetinus
 • Murat Üzel
 • Erkal Bilgiç
 • Ahmet Karaoğuz
 • Hasan Ekerbiçer
Med Bull Haseki 2008; 46: 140-144
Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
 • Elif Evrim Ekin
 • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968
Postmenopozal Osteoporoz Olmayan Kadınlarda Vitamin D ve Leptin İlişkisi
 • Hakan Yavuzer
 • Afrodita Zeynep Taşkın
 • Filiz Demirdağ
 • İbrahim Murat Bolayırlı
 • Alper Döventaş
 • Deniz Suna Erdinçler
Med Bull Haseki 2018; 56: 213-217 DOI: 10.4274/haseki.3831

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar